Výhody pro ?editele škol

ZVIDITELN?NÍ VAŠÍ ŠKOLY

Po skon?ení akce školy obdrí video, na kterém bude zachycen pr?b?h CombiGuru Challenge a které budete moci vyuít k zatraktivn?ní výuky na st?edních i vyšších odborných školách.

VIDEO Z AKCE

Podívej se na to, co se d?lo b?hem posledního ro?níku CombiGuru Challenge v Itálii

Cena pro vít?zné školy

Kombinovaná trouba UNOX CHEFTOP MIND.Maps PLUS
pro kadou vít?znou školu

PŘIHLAS SVOU ŠKOLU HNED

Účast na soutěži je úplně zdarma,
ale budou ji mít zajištěnu pouze první přihlášené školy

NA CO ČEKÁŠ? STÁHNI SI APLIKACI COMBIGURU

Zjistíš zajímavosti o jídle, naučíš se nové techniky vaření, dozvíš se všechno o bylinkách a spoustě dalších věcí